Vores værdier

Det går ikke at samle for brede overbevisninger og verdensanskuelser under et og samme tag. Det risikerer at lede til indre modsætninger som af erfaring koster mere end det gavner. Derfor er det vigtigt at alle medlemmer deler et fælles værdigrundlag. I den her artikel sammenfattes Nordisk styrkes værdigrundlag som du som medlem må stille dig bag.

EVOLUTIONEN

Vores univers er et resultat af de evige naturloves påvirkning af materier gennem tid og rum. Ud af disse naturlove har livet rejst sig, fra de enkleste aminosyrer til den selvbevidste organisme mennesket er i dag. Arternes mangfoldighed er skabet og udviklet gennem den proces vi kalder evolution. Denne forklaring stiller Nordisk styrke sig bag. Det indebærer, at vi ikke tror på nogen abrahamitisk skabelsesberetning eller et selvbevidst væsen som universets og livets skaber.

Homo sapiens er ikke det endelige mål, men blot en bro mellem det foregående og næste stadie i evolutionen. ”Du skal leve dit liv, som var du blot en bro mellem abe og overmenneske” skriver Nietzsche i Således talte Zarathustra.

Nordisk styrke skal arbejde for at gøre plads til overmennesket. Med “overmennesket” mener vi enkelt beskrevet, at vi både kropsligt og mentalt skal stræbe efter at opnå vores fulde potentiale.

RACEN

Racen har en egenværdi i sig selv. En værdi som er for abstrakt til at beskrive tilstrækkeligt omfattende. En sand arier kender dog det her værdi i sig, ser det rundt omkring sig, i de rene slægtsbånd, i sine lyse børn, i sine forældres og bedsteforældres øjne.

Fra et rent materialistisk synspunkt er vi blot en konsekvens af de evige naturlove. Evolutionen har skabt nye folkeslag, racer og arter. Blanding mellem eksisterende racer eller arter har, i de tilfælde det kan påvises, snarere været undtagelsen frem for reglen. Vilde dyr undgår at raceblande, men i fangenskab forekommer det. Man kan derfor antage at det er mere i harmoni med naturlovene, at evolutionen fortsætter på sit spor; at den ariske race udvikles til endnu højere livsformer og at vi hele tiden stræber mod en bedre version af os selv.

ØKOLOGI

Menneskehedens parasiterende på vores planet til fordel for kortsigtet vinding må ophøre. Vi må leve i harmoni med naturen. Ved at genoptage kontakten med naturen, dens fauna og flora vil empatien for den vokse i samme takt. Det vil desuden gøre os mere harmoniske som mennesker. Nordisk styrkes medlemmer må leve ifølge en højere moral som tager hensyn til naturens skrøbelighed. Denne moral må komme fra individet og problemet må ikke bare projiceres på politikere og andre magthavere, da det ikke føre til nogen løsning. Der må ske et paradigmeskifte, i folkedybet, hvor man tænker mere holistisk og hvor systemet belønner den som lever efter dette ideal.

Det lyse folk skulle fra et rent biologisk perspektiv kunne klassificeres som “rødlistede” eller “næsten udrydningstruede”. Alligevel mener Nordisk styrke, at vi i en fremtid hvor vi har vundet indflydelse i nogen form bør være restriktive i at få børn. Som påpeget ovenover udgør Homo sapiens på nuværende den største gidsel og trussel mod alt øvrigt liv.

Gennem teknologiske innovationer (se nedenunder) og færre antal mennesker skulle vores planet sagtens kunne helbredes. Gennem vores samlede kløgtighed kan den ariske race møde en fremtid, som er mere kvalitativ end kvantitativ i spørgsmålet om befolkningsmængde.

Som kort eksempel skal det nævnes, at jordens befolkning i 60erne var omkring tre miliarder. Vi er altså vokset mere end det dobbelte på mindre end hundrede år. Det er en belastning og udvikling som hverken naturen eller menneskeheden kommer til at overleve i længden.

TEKNOLOGI

Vi forstår at videnskaben og teknologien kommer til at blive en større del af vores fremtid. Præcis som vi biologisk stræber mod en højere livsform, må vi stræbe mod at integrere teknologien mere i vores liv. Det er rigtigt at mange af de problemer vi står overfor er på grund af en alt for hurtig teknologisk udvikling, som er vokset fra os. Dette i kombination med uhæmmet gevinstinteresser. Det er dog vigtigt, at man ikke reagerer reaktionært på den nuværende udvikling med primitivisme og baglænsstræben. I stedet bør man finde veje at harmonisere vores forhold til teknologien. Vi vil ansvarsfuldt sætte både menneske og natur i første række i fremtiden. Det er Nordisk styrkes overbevisning at hverken penge eller dovenskab vil ligge til grund for den teknologiske udvikling.