Om medlemskab i Nordisk styrke

For øjeblikket findes der 2 former af medlemskab: aktivist og frænde. Indenfor en nær fremtid håber vi ovenikøbet at have opbygget en fungerende struktur for en tredje anonym medlemsform.

AKTIVIST

Nordisk styrke er en kamporganisation, ikke en social forening eller et politisk parti.

Navnet Nordisk styrke står blandt andet for vores ambition om at skabe en stærk organisation – noget vi kun kan bygge af stærke og bevidste medlemmer. Ordet styrke skal opfattes i videre betydning – hvilket ligeledes indebærer såkaldte sjælelige egenskaber.

Vi vil rekruttere personer som har den rette indstilling og de rette egenskaber og kunstskaber. Alternativt personer som vi tror har grundforudsætninger for at skaffe sig det ovennævnte. Vores nuværende delmål er at bygge en sund og stabil grund for den nye organisation. At rekruttere de rette personer er det vigtige, ikke et stort antal.

At bygge en stærk organisation er – i det lille – ligesom at bygge en stærk stat. En stærk organisation, præcis som en stærk stat, har f.eks. frigjort sig selv fra kulturmarxistiske indflydelser, dekadens m.m. Det er en selvfølgelighed at medlemmerne i en sådan organisation forsøger at efterleve idealet om en sund sjæl i en sund krop.

Vi kræver derfor af vores aktivister at de skal træne, at de skal leve sundt, at de skal holde en vis moralsk standard. Vi kræver desuden at aktivisterne udvikles i en sund retning, at de studerer og skaffer sig kundskaber som organisationen kan drage nytte af. De som ikke kan leve up til det, uanset rang, kan ikke fortsætte som aktivister.

Vi indser dog at en del nye aktivister ikke på en gang kan forventes at leve op til vores krav. Derfor er de første seks måneder et prøvemedlemskab da vi vurdere hver person. Dette indebærer at hver ny aktivist i praksis får et halvt år til at leve op til de stillede krav.

Men prøvemedlemskabet er ikke for hvem som helst. Vi kommer ved et rekrutteringsmøde til at lave en bedømmelse af rekrutten om denne kan nå op til vores grundlæggende krav inden prøveperioden er overstået. Der råder givetvis nultolerance mod alle former for stoffer, inklusivt steroider og lignende substanser.

FRÆNDE

Den som støtter Nordisk Styrke men som ikke kan, eller vil, leve op til de krav som stilles for aktivister kan i stedet vælge at blive frænde (hvilket kan sidestilles med en form for støttemedlemskab).

En frænde skal hjælpe til efter evne, deltage i studiecirkler m.m. Selvom f.eks. krav til fysisk træning ikke gælder for frænder forventes en frænde stadig at holde en vis moralsk standard samt at stræbe efter at leve et sundt liv.

(ANONYMT MEDLEM)

Anonymt medlemskab er en medlemsform vi håber at kunne aktivere indenfor en kort fremtid. Anledningen til dette er den almene udvikling med øget repression og et behov for at opbygge et fortroligt netværk forud for fremtiden.
Det anonyme medlemskab er først og fremmest til for personer som af gode grunde må virke i det skjulte. Det anonyme medlemskab kommer til at strække sig fra anonyme donatorer – til anonyme medlemmer som aktivt arbejder på forskellige måder for organisationen.

Vi kommer at tilbagevende med mere information vedrørende dette, blandt andet med en udførlig instruktion om hvordan man skridt for skridt bære sig ad med at blive anonymt medlem.

MERE INFORMATION

Vil du ansøge til aktivist eller frænde i Nordisk styrke, eller vil have mere information, så kan du kontakte os via nedenstående formular.

Udfyld dine oplysninger, og tryk derefter på krypter, inden du trykker på send. Det eneste, der er obligatorisk at udfylde, er e-post-adressen.

Dit navn :
Din e-postadresse :
Dit telefonnummer :
Nærmeste by :
Din besked :


Genindlæs billede
Indtast ordet: