Vores vision

Nordisk styrke stræber efter at samle dem af vores folk, som er villige til at være med og bygge op noget nyt. I denne artikel forklarer vi kort vores vision. Artiklen er den første i en række artikler, der skal tydeliggøre organisationens holdning til flere spørgsmål på et basalt niveau. Uddybende forklaringer til nogle af emnerne vil komme i andre artikler.

HOMO CIVITAS

Vi mennesker, Homo sapiens, er ikke helt tilpasset til det moderne livsmiljø vi lever i. Instinkter som tidligere havde en artsbevarende funktion er i bedste fald blevet rudimentære, men i mange tilfælde også blevet til vores ulempe. Moralen er opstået ud af et behov for at tæmme vores naturlige instinkter for at kunne leve sammen i større grupper. Gennem den magt som nutidens teknologi giver os skal moralen også regulere vores adfærd og udnyttelse af naturen. Vores naturlige instinkter gør det svært at tænke udenfor vores egen interessesfære, hvilket leder til en parasitær opførsel, der risikerer at ødelægge hele planeten og vores eget livsmiljø.

Den naturlige selektion er sat ud af spil og mennesker i samfundets lavere lag formerer sig hurtigere end i de højere lag hvilket medfører raceligt forfald. Det begyndte muligvis allerede under den neolitiske revolution, hvor befolkningstilvæksten tog fart for alvor, da mad og tryghed fandtes i sådan et overflod, at den naturlige konkurrence blev sat ud af spil, hvilket gjorde at de svageste individer kunne formere sig i gruppens beskyttelse. Det er derfor nødvendigt, at vi kompenserer for denne udvikling med hensigtsmæssige, racehygiejniske tiltag. Målet for vores stræben er overmennesket, Homo civitas, hvis instinkter er mere i harmoni med det moderne livsmiljø.

EN NY NATION

Mennesket finder en naturlig tilfredsstillelse i at kæmpe for sin overlevelse. I tider hvor vores miljø tvang os til at udkæmpe en eksistentiel kamp mod tilværelsen har vi samtidigt fundet mening med livet deri. Vi er så at sige kodet til at overleve. I dag, hvor alt findes i overflod, har vi svært ved at finde meningen i tilværelsen, og vi søger den i stedet i kortsigtig nydelse og stræben efter magt og rigdom. Det har korrumperet vores indre og fjernet os fra vores rette natur. Vores egen race er udryddelsestruet og kampen for dens overlevelse er årsag nok til at finde meningen med livet, som fylder ens inderste væsen med en eksistentiel tilfredsstillelse – gennem pligten til blodet.

Nordisk styrkes mål er at sikre eksistensen af vores race og for en tålelig tilværelse. Vi tror ikke på at reformere det vestlige samfund og at genskabe en “hvid stat” repatriation, det er dog ikke et initiativ vi vender os imod eller bekæmper. Vi tror i stedet på at bygge en ny nation, hvor alle mennesker der deler Nordisk styrkes racelige baggrund, værdier og visioner er velkomne. Alle kan hjælpe til og bidrage. Vi vil begynde med at bygge fundamentet for nationen, skabe professionelle og sociale netværk, handelsplatformer, projekter, sprede vores idéer osv. Alt som et led i at give organisationen mere magt og indflydelse. Det i sig selv vil give vores folk bedre forudsætninger i en langt fra sikker fremtid. Det langsigtede mål er at bygge en suveræn stat uden udenlandsk indflydelse i nogen form.

HVEM KAN GÅ MED?

Identificerer man sig som nordeuropæer og deler Nordisk styrkes visioner og værdier, så er man velkommen hos os. Vi vender os til ligesindede i hele verden og vil bygge op en organisation med globale ambitioner. Det skal ses som grundlag for vores kommende stat.