Konflikt og transparens

I og med dannelsen af Nordisk styrke er der blev spekuleret en del i regimekontrollerede medier og i sociale medier. Så langt det anses muligt har Nordisk styrke dog valgt ikke at udtale sig offentligt om baggrunden. Lige fra starten har vores medlemmer fået instruktioner om at vise tilbageholdenhed på sociale medier. I stedet har vi lagt fokus på at opbygge den nye organisation.

TRANSPARENS EN TVIVLSOM VEJ

Det kan se ud til at det rent generelt er godt hvis offentligheden får al information på bordet sådan, at de kan skabe sig en korrekt opfattelse. Det er dog usikkert om såkaldt transparens er den rette vej i dette tilfælde. I en situation som denne kan for meget åbenhed lede til, at man giver fjender information, som de ikke bør have samt at indblandede individers personlige integritet krænkes.

Man skal her have i betragtning, at transparens i vores situation blandt andet kan lede til grov bagtalelse, udhængninger og at udpegede mister sine jobs.

Vi forstår, at der findes mange, som vil have en forklaring, men samtidigt anser vi at de eneste vi muligvis skylder en dybdegående forklaring er de mennesker, som er interesserede i at støtte os samt andre berørte personer. Disse mennesker kan vi informere på personlig basis – i stedet for at sprede potentielt skadelig information i det offentlige.

Naturligvis har vi for hensigt at åbent redegøre for, hvor vi står ideologisk, hvad vi har for mål samt hvordan vi har til hensigt at arbejde for at nå dette.

Vi har definitivt ingen forpligtelse til at komme med en forklaring til vores fjender: massmedia, Expo med flere bør ikke gives nogen forklaring i det hele taget.

RISIKO FOR OPTRAPNING

Lignende hændelser i fortiden viser at om en side begynder at offentliggøre sin version, så risikerer situationen at trappes op i o med at den anden side føler sig tvunget til at svare.

Historien viser at konflikter mellem nationale som udkæmpes i offentligheden hurtigt degenerer ned til individniveau og at det bliver vældigt heftigt og beskidt. Når følelserne oprøres, ødelægges folks omdømme, gribes de af hævnbegær og begynder at fornærme og bagtale.

Hvis man ikke forsøger at dæmpe den her type af konflikter eskalerer de lidt efter lidt til at blive meget destruktive.

FJENDEN UDNYTTER SITUATIONEN

Det er også tydeligt at vores fælles fjende forsøger at udnytte situationen. Man fisker efter information på sociale medier, man sporer på konflikten igennem at hetze fra og mod begge sider og man forsøger at provokere sig frem til udtalelser for på den måde at få indblandede til at afsløre følsom information.

Det er fornuftigt at forsøge at dæmpe konflikten og at forsøge at forhindre at følsom information sprede til vores fælles fjende. Det er fornuftigt ikke at lade følelserne styre og at forsøge at se situationen mere objektivt.

Vi ser ikke nogen fordel med en destruktiv eskalering. I stedet vil vi fokusere på vores egen virksomhed og gå vores egen vej.